Enter

In jedem Geschöpf der Natur lebt das Wunderbare. Aristoteles (384 v. Chr. 322 v. Chr.)


  • David, männl., hebräische Urform Dawidh, der Geliebte, Liebling (Gottes)
  • Thomas, männl., hebräisch Zwilling
  • Jakob, männl., hebräisch (Jaaqob) Fersenhalter, ursprünglich "Gott möge beschützen"
Impressum